Vedligehold husets kloakker

Som husejer er man selv ansvarlig for at alle kloakkerne på grunden bliver vedligeholdt, for at undgå fugtskader, oversvømmelse eller besøg af rotter. Men mange forskellige problemer kan opstå, hvilket kan forårsage endnu flere problemer. For eksempel kan kloakken være underdimensioneret, så den periodevis ikke kan ”følge med” og få ledt vandet væk hurtigt nok. Et kloakrør kan desuden være itu, så spildevandet kan sive ud af rørene, eller rødder fra buske og træer, som er i nærheden af kloakledninger, kan gro ind i samlingerne i rørene og derefter vokse sig store inde i selve kloakrørene.

Der er flere forskellige måder hvorpå man kan vedligeholde husets kloakledninger:

  • Efterse og vedligehold brøndene i huset cirka to gange om året – for eksempel sent efterår samt forår.
  • Hvis du har en septiktank, som opsamler spildevand i de kloaksystemer, som ikke er tilkoblet et rensningsanlæg, skal den tømmes jævnligt. Dog kræver dette en slamsuger. Mange kommuner har fastsatte regler for, hvor ofte en septiktank skal tømmes, hvilket som oftest er én gang om året.
  • Du kan eventuelt få lavet en tv-inspektion af dine kloakledninger. På den måde kan du sikre dig at alt er som det skal være.

Når du ikke længere kan klare ærterne selv

Kontakt en professionel kloakmester, når…

  • Der er lugtgener. Det kan tyde på at et afløb eller kloakken er tilstoppet. Forsøg eventuelt først selv at hælde kogende vand i afløbet.
  • Kælderen i huset er mere fugtig end normalt. Dette kan skyldes et utæt kloakrør.
  • Jorden synker et eller flere steder på grunden. Dette kan være tegn på at et kloakrør er sammenstyrtet eller utæt i kloakledningen.
  • Der er rotter i huset eller på grunden. Det kan skyldes utætheder i kloaksystemet.
  • Vandet stiger i toilettet, når du skyller ud. Dette kan være et tegn på, at vandet har problemer med at komme væk.
  • Der er fugt omkring tagbrøndene både på soklen samt på jorden.